Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Informacje o kierunku Kinezygerontoprofilaktyka

 

Czas trwania studiów: 2 semestry (395 godzin)

Koszt studiów: 1100 zł za semestr dla studentów i absolwentów WSPS, 1300 zł za semestr dla pozostałych osób.

 • Sylwetka Absolwenta:  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć ruchowych, profilaktycznych i leczniczych z osobami starszymi. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce