KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

Medycyna estetyczna m
I Kosmetologia - medycyna estetyczna dla lekarzy

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Kosmetologii – Medycyny Estetycznej dla Lekarzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 279)

Med estatyczna
II Kosmetologia Estetyczna dla Kosmetologów( mgr ) i Pielęgniarek.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Kosmetologii Estetycznej dla Kosmetologów, Pielęgniarek zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 279)

Najlepszy w Polsce program przygotowujący do dziedziny medycyny estetycznej !
  • Merytoryczny nadzór nad kierunkami sprawuje Izabela Załęska - doktor nauk medycznych, ekspert w dziedzinie kosmetologii w Polsce i Europie. Wykładowca, trener oraz szkoleniowiec z zakresu kosmetologii medycznej i estetycznej. Specjalistka działająca w obszarze naukowo – badawczym i praktycznym. Kreatorka nowych produktów i usług. Autorka nowoczesnej linii dermokosmetyków brytyjskiej firmy Body Empire®.

  • W programie studiów: toksyna botulinowa, wypełniacze tkankowe, laseroterapia, lipoliza iniekcyjna, mezoterapia, carboxyterapia, PRP, nowoczesna aparatura kosmetologii i medycyny estetycznej !.

  • Dodatkowo zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego pacjenta „estetycznego”, które przygotują Słuchaczy do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, takich jak wstrząs anafilaktyczny po użytych produktach itp. które mogą zdarzyć się podczas zabiegów.

Program przewiduje 300 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, dwa semestry, 60 punktów ECTS.

Kosmetologia dla lekarzy
7.000 zł promocja 6.500 zł
Kosmetologia dla pielęgniarek i mgr kosmetologii
4000 zł promocja 3300 zł (1.350 zł za jeden semestr) plus 30 zł dyplom
TERMINY ZJAZDÓW
2019 r.
  • 12-13 styczeń 2019,
  • 26-27 styczeń,
  • 9-10 luty.
Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce