Współpraca międzybiblioteczna i Bazy danych


 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

Studenci mają możliwość korzytania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej, 
która zadeklarowała wolę współpracy z Uczelnią. MBP posiada m.in.: dział medyczny, psychologii, pedagogiki.

Równocześnie Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach deklaruje gotowość
udostępniania zbiorów swojej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
Posiada bogaty księgozbiór z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego.
 

BAZY DANYCH

Platforma I-BUK Libra to dostępny dla instytucji i firm największy zbiór elektronicznych publikacji polskich wydawnictw.
Jest to specjalna usługa przeznaczona przede wszystkim dla bibliotek i instytucji edukacyjnych.
Umożliwia ona uzyskanie grupowego dostępu do zasobów I-BUK. Z wybranych udostępnionych książek
z dziedziny medycyny można korzystać w sieci Uczelni na komputerach stacjonarnych lub zdalnie przez Wi-Fi.
Dostęp jest też możliwy na komputerach domowych lub innych urządzeniach mobilnych.
Aby otrzymać dostęp do publikacji I-BUK Libara poza Uczelnią potrzebny jest specjalny kod PIN, który uzyskuje się w Bibliotece.


Baza danych Polska Bibliografa Lekarska rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną, fachową
z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia oraz popularną z zakresu
oświaty zdrowotnej. Zawiera informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich
i habilitacyjnych będących w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie.
Prowadzona jest od 1979 roku i aktualizowana przez GBL. Obecnie PBL zawiera blisko 400 tyś.
rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce.
Zarejestrowane dane pochodzą z prawie 2 tyś. tytułów czasopism polskich i zagranicznych.
Do bazy wprowadzone są również streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.

Baza Tez-MeSH jest polską wersją amerykańskiego tezaurausa Medical Subject Headings /MeSH/,
prowadzoną przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie. Baza zawiera terminologię angielską
i polską z zakresu medycyny, nauk pokrewnych i ochrony zdrowia. Medical Subject Headings to język
informacyjno-wyszukiwawczy. Tłumaczeń nowych dyskryptów źródłowych na język polski
dokonują pracownicy z wykształceniem biomedycznym i medycznym, używając najnowszych
leksykonów, monografii, słowników, podręczników oraz publikacji medycznych.
 
W sieci Uczelni dostępna jest baza Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Umożliwia ona dostęp do pełnych tekstów największych światowych wydawców. W ramach licencji krajowych
istnieje dostęp do czasopism, abstraktów, cytowań czy polskich zasobów tekstowych na serwerach wydawców
i serwerach ICM. Zasoby licencyjne, które udostępniono dla wszystkich akademickich instytucji w kraju to m. in.:
Elsevier, Springer, Wiley, Nature, Science.
 

Academica 

 Wejście 

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Naukowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Na chwilę obecną jest udostępnionych około 2 mln dokumentów. System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerowować wybrane publikacje na określoną godzinę w wybranej bibliotece. Rejestracji użytkowników systemu Academica dokonują biblioteki uczestniczące w projekcie.

Z cyfrowej wypożyczalni można korzystać tylko z terminala znajdującego się w Bibliotece WSPS.

Instrukcja

 Elsevire - Science Direct

Wejście

Pełnotekstowa baza danych tworzona przez wydawnictwo Elsevier Science zawierająca elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Tematyka bazy: nauki ścisłe: fizyka i astronomia, informatyka, chemia, matematyka, geologia, rolnictwo, biologia oraz nauki medyczne i o zdrowiu, a także częściowo nauki społeczne i humanistyczne.

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece WSPS.

 Instrukcja 

IBUK Libra

Wejście

Baza umożliwiająca dostęp do polskich podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki opublikowanych przez największe wydawnictwa krajowe oraz naukowe wydawnictwa wiodących uczelni wyższych. Platforma udostępnia  publikacje specjalistyczne, naukowe, popularnonaukowe i beletrystyczne w wersji elektronicznej. W tym roku liczba dostępnych  książek elektronicznych to 1205 pozycji.

Dostęp do platformy wymaga rejestracji i podania indywidualnego kodu dostępu, który wydawany jest dla każdego czytelnika w Bibliotece WSPS.

Instrukcja

Nature

Wejście

Udostępniona przez Wirtualną Bibliotekę Nauki licencja krajowa Nature pozwala na pełny dostęp do archiwum tego jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo to posiada od lat najwyższy Impact Factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie.

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece WSPS.

 Instrukcja

PBN

Wejście

Portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

 Instrukcja

 Science

Wejście

Licencja krajowa Science, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. Czasopismo podejmuje tematy z wielu różnych dziedzin nauki, m. in.: astronomia, biologia, biznes, chemia, edukacja, ekologia, ekonomia, farmakologia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, medycyna, mikrobiologia, socjologia, technika i technologia.

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece WSPS.

 Instrukcja

Scopus

Wejście

Tworzona przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 21 000 recenzowanych czasopism (z których ponad 3800 to czasopisma typu Open Access), ponad 360 publikacji handlowych, 90 000 książek, 520 serii książkowych, 83 000 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 57 milionów rekordów bibliograficznych (stan w 2015 r.), z których ok. 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece WSPS.

 Instrukcja

 Springer

Wejście

Wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza oferująca dostęp do 1140 tytułów czasopism wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie tysięcy tytułów czasopism w formie elektronicznej, serii książkowych, kolekcję książek elektronicznych wydanych przez Sprignera. Zakres dziedzinowy bazy zawiera nauki chemiczne, informatykę, ekonomię, inżynierię, ochronę środowiska, naukę o ziemi, prawo, nauki biologiczne, matematykę, medycynę, fizykę i astronomię.

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece WSPS.

 Instrukcja

Web of Science

Wejście

Bazy bibliograficzno-abstraktowe, które służą do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań publikacji lub autorów. Platforma Web of Knowledge - Web of Science pozwala na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę Clarivate Analyticsi zawiera cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów a także ukazuje aktualny i archiwalny Impact Factor dla rejestrowanych czasopism naukowych. Doskonałe narzędzie do gromadzenia bibliografii oraz sprawdzenia wartości naukowej czasopism. Baza aktualizowana jest co tydzień.

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece WSPS.

 Instrukcja

Wiley Online Library

Wejście

Pełnotekstowa baza wydawnictwa Wiley-Blackwell zawierająca tysiące materiałów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami roku na serwerze wydawcy. Umożliwia wyszukiwanie materiałów wg obszarów tematycznych. Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, np. rolnictwo, biznes, ekonomia, finanse i księgowość, informatyka, nauki o ziemi i środowisku, kulturoznawstwo, filozofia, literatura i językoznawstwo, historia, religioznawstwo i teologia, prawo, edukacja, politologia, psychologia i socjologia, matematyka i statystyka, nauki medyczne, chemia, fizyka i astronomia, nauki techniczne, nauki biologiczne, weterynaria.

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece WSPS.

 InstrukcjaWydawnictwo Lekarskie PZWL udostępnia bezpłatnie interaktywny program do nauki nazw anatomicznych Anatomia on-line.
Dostęp do aplikacji można uzyskać po dokonaniu bezpłatnej rejestracji na stronie Kliknij..
 
Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce